Форум
 
> форум > Помощь в срочных вопросах

Західноукраінських р риси 1939 політики радянізаціі земель


Радянізація західноукраїнських земель (1939-1941 р.). Після захоплення Польщі, 28 вересня 1939р. було підписано радянсько-німецький договір про дружбу й кордон. Згідно з домовленістю, кордон пройшов по “лінії Керзона”. Результатом політики радянізації стало, з одного боку покращення рівня життя найбідніших прошарків населення, розвиток економіки краю, а з іншого — зростання незадоволення репресивними методами влади, підтримка серед населення ідеї створення самостійної Укр. держави, вступ до загонів оунівців. Радянізація-це система заходів,спрямованих на установлення рад.влади,побудову соціалістичного сусп. за екон.та пол. Моделлю СРСР у західноукр.землях. Основні заходи радянізації У період 1939-1941рр на західноукраїнських землях радянський режим ще не встиг зміцніти, тому після війни партійні і державні керівники СРСР намагалися привести Зх Україну у відповідність з радянською системою на інших територіях. Відразу ж за вступом Червоної армії в Зх Україну на роботу в місцеві органи влади, господарську та інші сфери областей направлялися працівники різних спеціальностей. Ліквідація УГКЦ була складовою частиною плану радянізації Зх земель. Вона мала підірвати нац.-визвольний рух і духовну опору Зх українців. Найболючішим для краю став процес колективізації. Радянізація - процес встановлення радянської влади, насадження в усіх сферах життя зразків, вироблених за роки радянської влади.Складові радянізації: юридичне оформлення входження до складу УРСР, зміна держапарату, формування радянських органів влади, націоналізація, аграрні перетворення, початок колективізації. Рішення про радянізацію західноукраїнських земель було прийняте на . Головну суть політики влади у сільському господарстві становила колективізація одноосібних господарств, хоч ні об'єктивних, ні суб'єктивних передумов для цього не було. Своє завдання як міністр закордонних справ я бачив у тому, щоб якомога більше розширити межі нашої Вітчизни. І, здається, ми зі Сталіним непогано впоралися з цим завданням.

В.М. Молотов.

Радянська анексія західноукраїнських земель — процес окупації Радянським Союзом на основі секретного протоколу щодо розподілу сфер впливу в Європі пакту Молотова — Ріббентропа між Радянським Союзом та нацистською Німеччиною частини етнічних українських територій Польщі й Румунії, включення цих земель до складу СРСР. Тому на західноукраїнські землі була поширена сталінська політика “ліквідації куркульства як класу”, що призвело до численних людських трагедій. У 1939-1941 рр. в Галичині було відкрито ще ряд культурно-освітніх установ. У грудні 1939 р. на західноукраїнських теренах створено 19 загальних і одну внутрішню тюрму.

Однак, незважаючи на таку кількість закладів ув'язнення, на 1941 р. Станіславська та інші в'язниці не могли вмістити всіх арештованих. Радянізація Західної України мала наслідком масові депортації широких верств населення. Депортація цивільного як українського, так і польського населення, була проведена радянськими органами у три етапи. Після входження західноукраїнських земель до складу УРСР почалася їх активна радянізація – перетворення радянського зразка. У першу чергу введений радянський адміністративно-територіальний устрій. 4 грудня 1939 р. на західноукраїнських землях утворено Львівську, Тернопільську Дрогобицьку, Станіславську, Волинську і Рівненську області . У серпні 1940 р. після приєднання до УРСР Бессарабії та Північної Буковини, утворено також Чернівецьку та Ізмаїльську області . Народні збори припинили існування, натомість розпочалось формування радянської організації влади та створення партійних та громадських. Намагаючись надати своїм діям на західноукраїнських землях легітимного характеру, радянське керівництво організувало там вибори до т. зв. Народних Зборів Західної України, які відбувалися, зрозуміло, на безальтернативній основі, під контролем та за безпосередньої участі радянських військ, органів влади та спецслужб. Зібравшись 26—28 жовтня 1939 р. у Львові, новообрані Народні Збори прийняли декларацію про встановлення радянської влади на території Західної України та возз'єднання з УРСР. Вже 1 листопада Верховна Рада СРСР "задовольнила" їх прохання. Заходи радянізації включали в себе конфіскацію поміщицьких земель та частковий. У період 1939-1940 рр. на західноукраїнських землях радянський режим ще не встиг зміцнитися. Тому після війни партійні і державні керівники СРСР намагались встановити у Західній Україні такий порядок, який діяв на інших територіях Союзу. Цей процес дістав назву «радянізація». Ліквідація УГКЦ була складовою частішою плану радянізації західноукраїнських земель. Цим заходом нова влада намагалась підірвати духовну опору національно-визвольного руху. 3. Колективізація, індустріалізація та культурна революція. Антиукраїнська політика Німеччини змусила Р.Шухевича перейти від співробітництва до боротьби з німецькими окупантами. Весною 1943 р. він став військовим референтом у Проводі ОУН. Основні заходи радянізації: -поширення рад.законодавства;-репресії щодо місцевого населення,депортація у сх.райони;-утиски церкви . -уведення безкоштовного навч.,мед.обслуговування;командно-адмін.методи впровадження рад.політики. Результатом радянізаціїз одного боку, стало покращення рівня життя найбідніших прошарків нас.,розвиток екон.краю,а з ін.-зростання незадоволення репресивними методами влади,підтримка серед населення ідеї ств.сам.Укр.держави,вступ до загонів оунівців. Їх внутрішня і зовнішня політика. •8. Політичний устрій Київської Русі за князів Володимира і Ярослава.Роль князя,дружини.Боярська рада. •9. Економічне життя Київської Русі в хі–першій пол. Основні заходи радянізації: -поширення рад.законодавства;-репресії щодо місцевого населення,депортація у сх.райони;-утиски церкви; -українізація освіти,преси;-уніфікація адмін.-тер.устрою;-направлення переважно російськомовних кадрів У листопаді 1939 р. сесії Верховної Ради СРСР і УРСР ухвалили відповідні закони. В грудні 1939 р.

на території Західної України було створено і офіційно включено до складу УРСР шість областей - Львівську, Станіславську, Волинську, Тернопільську, Рівненську, Дрогобицьку. Менш ніж через рік відбулося законодавче оформлення і включення до складу УРСР територій Північної Буковини та придунайських земель (Південні Бессарабія). За рішенням 2 серпня 1940 р. VII сесії Верховної Ради СРСР було утворено Молдавську Радянську Соціалістичну Республіку, а на території Північної Буковини та Хотинського повіт. Радянізація – це система заходів, спрямованих на встановлення радянської влади, побудову соціалістичного суспільства за економічною та політичною моделлю СРСР у західноукраїнських землях. Проводилась із застосуванням репресій. Складові радянізації: -- юридичне оформлення входження до складу УРСР. -- зміна держапарату, формування радянських органів влади. -- націоналізація. -- індустріалізація. -- аграрні перетворення, початок колективізації. -- «культурна революція». -- обмеження впливу церкви, -- репресії проти незгодних з радянською владою і потенційних. Противників. Утілювати політику партії й виховувати молоде покоління була покликана Станіславська обласна комсомольська орнізація, яка на 10 квітня 1940 р. у своїх рядах нараховувала 1823 члени ЛКСМ, із них новоприйнятих 869 осіб, у тому числі 286 дівчат. В області також було створено 15 піонерзагонів із 296 піонерами. Об’єднання українських земель у єдиній державі 1939-1940 рр. українське та частково єврейське населення Західної України назагал вітало й покладало на цей історичний акт великі надії. Проте досить швидко стало очевидним, що «не за таку Україну боролися і мріяли». Радянізація західноукраїнських областей здійснювалася за безпосередньої участі Червоної армії та надісланих перевірених партійних кадрів. СРСР в 1928-1939 роки. Політика прискореної індустріалізації і колективізації в Радянському Союзі. Голодомори. Українська СРР в умовах нової економічної політики. Українська СРР в умовах нової економічної політики 1921 - 1928 роки. Україна в міжвоєнний період 1921-1939 рр. 2. Радянізація – процес встановлення радянської влади, насадження в усіх сферах життя зразків, вироблених за роки радянської. влади. Складові радянізації: 4. 22 жовтня 1939 р.

– проведення під контролем нової влади виборів до Народних зборів, які наприкінці жовтня прийняли Декларацію. про входження Західної України до склади СРСР і об'єднання її з УРСР. - схарактеризувати процес радянізації західноукраїнських земель, визначивши позитивні і негативні сторони; - проаналізувати особливості розвитку регіону; - показати трагічну долю УГКЦ; - розкрити процес героїчної боротьби ОУН і УПА; - дати оцінку операції «Вісла».

- розвивати дослідницькі уміння, закріплювати навички групового пошуку, - пробуджувати інтерес до історії, виховуючи національну свідомість та гідність, повагу до інших народів.. Конспект на урок Історія України скачати. Радянізація західноукраїнських земель (1939 1941 рр.) Радянізація – процес встановлення радянської влади, насадження в усіх сферах життя зразків, вироблених за роки радянської Складові радянізації: юридичне оформлення входження до складу УРСР, зміна держапарату, формування радянських органів влади, націоналізація, аграрні перетворення, початок колективізації, „культурна революція”, обмеження впливу церкви, репресії проти незгодних з радянською владою і потенційних противників, індустріалізація. – проведення під контролем нової влади виборів до Народних зборів, які наприкінці жовтня прийняли Декларацію про входження Західної України до склади СРСР і об’єднання її з УРСР.


риси політики радянізаціі західноукраінських земель 1939 р

Тема закрыта
 риси політики радянізаціі західноукраінських земель 1939 р
vetalisimus
Сообщение 11.04.2021, 08:43
Сообщение #1


політики
*

Группа: риси Помощник
Сообщений: 73
Регистрация: земель 23.04.2015
Пользователь №: 1337
Спасибо сказали: 66 раз(а)

Репутация:   22  риси політики радянізаціі західноукраінських земель 1939 р
Admin
Сообщение 11.04.2021, 10:57
Сообщение #2


Лидер
******

Группа: Администраторы
Сообщений: 950
Регистрация: 04.05.2008
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 655 раз(а)

Репутация:   977  Скачать
Спасибо сказали: 17
jenj5010 (17.02.2021, 10:57), mrussell21 (17.02.2021, 10:57), Loyal_Olga (17.02.2021, 10:57), RomanceInParis (17.02.2021, 10:57), Lochnessian (17.02.2021, 10:57), радянізаціі (17.02.2021, 10:57), jocagoli (17.02.2021, 10:57), centuriom24 (17.02.2021, 10:57), gamalmoh002 (17.02.2021, 10:57), Petras (17.02.2021, 10:57), USAJOHNLOVE (17.02.2021, 10:57), VESPER (17.02.2021, 10:57), tata0205 (17.02.2021, 10:57), White_swan_ (17.02.2021, 10:57), billcarl (17.02.2021, 10:57), Vlada_Princess (17.02.2021, 10:57), Alinochka_Malinka (17.02.2021, 10:57), samtheman (17.02.2021, 10:57)
vetalisimus
Сообщение 11.04.2021, 10:59
Сообщение #3


Новобранец
*

Группа: Помощник
Сообщений: 73
Регистрация: 23.04.2015
Пользователь №: 1337
Спасибо риси сказали: 66 раз(а)

Репутация:   22  

Admin
Сообщение 11.04.2021, 10:57
Сообщение #4


Лидер
******

Группа: Администраторы
Сообщений: 950
Регистрация: 04.05.2008
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 655 раз(а)

Репутация:   977  Спасибо сказали: 10
Ensoleila (17.02.2021, 10:57), Stanley201174 (17.02.2021, 10:57), starboost (17.02.2021, 10:57), rudolpho23 (17.02.2021, 10:57), giuseppe971 (17.02.2021, 10:57), afrenchasianguy (17.02.2021, 10:57), AmazingSmile (17.02.2021, 10:57), Anastasia888304 (17.02.2021, 10:57), divineforsaken (17.02.2021, 10:57), 12spruce (17.02.2021, 10:57)
vetalisimus
Сообщение11.04.2021, 16:30
Сообщение #5


Новобранец
*

Группа: Помощник
Сообщений: 73
Регистрация: 23.04.2015
Пользователь №: 1337
Спасибо сказали: 66 раз(а)

Репутация:   7  Цитата(Admin @ 11.04.2021, 10:57) *trelitrela58
Сообщение11.04.2021, 19:28
Сообщение #6


Новичок
*

Группа: Пользователь
Сообщений: 54
Регистрация: 05.06.2013
Пользователь №: 29907
Спасибо сказали: 5 раз(а)

Репутация:   4  Transam78
Сообщение11.04.2021, 20:34
Сообщение #7


Уважаемый
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 1015
Регистрация: 30.04.2009
Пользователь №: 650
Спасибо сказали: 115 раз(а)

Репутация:   276  

 
Теги: 1939 західноукраінських р
Тема закрыта


RSS | http://sniyaspl.blogspot.com/2021/04/2021_24.html http://bingosplish.blogspot.com/2021/03/blog-post_978.html http://sniyaspl.blogspot.com/2021/04/4_5.html http://bingosplish.blogspot.com/2021/03/blog-post_296.html http://sniyaspl.blogspot.com/2021/04/9_90.html http://sniyaspl.blogspot.com/2021/04/7-9.html

Форум IP.Board 2018 © IPS, Inc.